Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Contact en Nieuwsbrief
Alle deelnemende basisscholen hebben voor De Ontdekking een contactpersoon aangesteld die op schoolniveau het aanbod bewaakt en informatie aan collega’s doorgeeft. De algemene informatie wordt verzorgd door Cultuurwinkel Breda.

Contactpersonen
Minstens een keer per schooljaar komen de contactpersonen van de scholen - van de vier ‘werkgroepen’ afzonderlijk - bij elkaar om de inhoud en de organisatie van het aanbod te evalueren. Het merendeel van de scholen heeft inmiddels een gecertificeerde ICC-leerkracht, die in de meeste gevallen coördinator en contactpersoon is van de school voor De Ontdekking.


Nieuwsbrief
Een aantal keren per schooljaar ontvangen de scholen specifieke informatie over actuele ontwikkelingen mbt De Ontdekking. Om goed geinformeerd te zijn over cultuureducatie in Breda kan je je hier inschrijven voor de nieuwsbrief van Cultuurwinkel Breda.
  

© Cultuurwinkel Breda