Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Informatie algemeen
In de gemeente Breda is het aanbod van de cultuureducatie voor het basisonderwijs al meer dan 12 jaar samengevat in De Ontdekking.

In 1998 werden de eerste initiatieven daarvoor genomen door een aantal Bredase culturele instellingen. Het motto van de gemeentelijke nota ‘Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is’ (K. Schippers), is door de jaren heen leidraad gebleven voor het afwisselende aanbod binnen de cultuureducatie voor het basisonderwijs.

Bijna vijftig Bredase basisscholen volgen jaarlijks het programma van De Ontdekking. Dit betekent dat in totaal meer dan 650 groepen, ofwel meer dan 16.000 leerlingen en hun leerkrachten en begeleiders met een of meerdere aspecten van het culturele aanbod in aanraking komen.

Bijna alle door Breda (gedeeltelijk) gesubsidieerde culturele instellingen participeren samen met Kunstbalie (provinciale cultuureducatie aanbieder) in De Ontdekking. Dat zijn onder meer Breda Jazz, Breda Photo, About Freedom, Chassé Theater, Beeldlokaal, Bibliotheek Breda, Stedelijk Museum Breda, St. Cultuurbehoud Breda, Makersbase Breda, Graphic Matters, Mad Science, Nieuwe Veste, Vlinderfabriek, Schippers & van Gucht en De Stilte.

Door het creëren van gezamenlijk aanbod is inhoudelijke afstemming mogelijk en blijven de kosten laag. Op deze manier blijft er voor de school voldoende ruimte om naast de inzet van € 7,50 nog verdiepend aanbod in te kopen.

Meer informatie over cultuureducatie in Breda voor leerkrachten vind je hier. 

© Cultuurwinkel Breda