Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Aanbod & Rooster
De culturele instellingen hebben hun aanbod vanaf schooljaar 2015/2016 aangepast aan de Culturele Ladekast. Centraal daarin staan de verschillende vermogens die bij leerlingen worden aangesproken bij het volgen van een project.

Alle deenemende scholen scholen hebben vanaf schooljaar 2015/2016 voor twee schooljaren ingetekend op De Ontdekking. Ook voor het schooljaar 2017/2018 is door scholen ingetekend op de roosters van Deel 1 (Algemeen aanbod voor alle jaargroepen) en Deel 2 (Keuze-aanbod binnen een discipline - eventueel verspreid over twee schooljaren) en het Extra Aanbod (en Scholingsactiviteiten) via inlog met de schoolcodes op www.kcegids.nl/breda.

Definitieve intekening op alle roosters is pas mogelijk als de schoolgegevens voor 2017/2018 (groepen, leerkrachten, aantal leerlingen) zijn ingevuld in het systeem.

De Ontdekking Deel 1 (aanbod onder voorbehoud - balans april 2017)
Algemeen Aanbod voor alle groepen op alle scholen

  • 1/2 theater - voorstelling op locatie (keuze) plus busvervoer of 1/2 beeldende vorming - projectkisten op school (keuze)
  • 3 dans/muziek/literatuur/theater - voorstelling / workshop op school of locatie (keuze)
  • 4 beeldcultuur – digitaal project op school (keuze)
  • 5 literatuur - schrijver / verteller / dichter op school of locatie (keuze)
  • 6 dans/muziek/theater/beeldend – kunstenaar/docent op school plus bezoek locatie (keuze)
  • 7 beeldcultuur - museumbezoek op locatie
  • 8 erfgoed – museumbezoek op locatie.

De Ontdekking Deel 2
Alle scholen hebben voor schooljaar 2017/2018 weer een keuze gemaakt uit de volgende disciplines:
Beeldcultuur – Erfgoed – Beeldende Vorming – Dans – Drama – Muziek – Literatuur en worden via het systeem naar het bijbehorende aanbod verwezen - voor zover van toepassing.

Extra Aanbod en scholingsactiviteiten Naast het aanbod binnen Deel 1 en Deel 2 worden extra projecten aangeboden waarop scholen (al of niet tegen betaling) kunnen intekenen. Bovendien kunnen scholen hun belangstelling aangeven voor teamtrainingen, vaardigheidstrainingen, Ontdekking voor leerkrachten (extra inspiratie met onder meer voordeel-acties van instellingen) en wordt navraag gedaan naar extra projecten uit het aanbod binnen Deel 2 die afzonderlijk tegen betaling kunnen worden afgenomen.

Twee weken voorafgaande aan een project ontvangen betreffende leerkrachten een automatische herinnering (met lesmateriaal) uit het roostersysteem, een week achteraf een evaluatie-formulier.

Mochten er vragen zijn over roostering, bekijk dan of deze beantwoord worden op de pagina Actueel en vragen. Of neem contact met ons op!  

© Cultuurwinkel Breda